ទួរគី៖ ភាគីប្រឆាំងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីមុនពេលការបោះឆ្នោត

(VOVWORLD) - គណបក្សប្រជាជនសាធារណៈកណ្ដាលឆ្វែងនិយម (CHP) នៅទួរគីបាន ឯកភាពបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបក្សល្អប្រសើរ  (Iyi) គណបក្សឥស្លាម Saadet និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។ 
ទួរគី៖ ភាគីប្រឆាំងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីមុនពេលការបោះឆ្នោត  - ảnh 1 ទួរគី៖ ភាគីប្រឆាំងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីមុនពេលការបោះឆ្នោត 

គណបក្សប្រជាជនសាធារណៈកណ្ដាលឆ្វែងនិយម (CHP) នៅទួរគីបាន ឯកភាពបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបក្សល្អប្រសើរ  (Iyi) គណបក្សឥស្លាម Saadet និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។ កិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការអំពីប្រការនេះ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី ៣ ឧសភាដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតនៅ ទួរគីនាថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា ខាងមុខ។ មុននេះ គណបក្សយុត្តិធម៌និងអភិវឌ្ឍន៍ (AKP) របស់ប្រធានាធិបតី Tayyip Erdogan ក៏បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបក្ស ចលនាជនជាតិ (MHP)។ តាមការព្យាកណ៍ថា៖ សម្ព័ន្ធភាពរបស់លោក Erdogan មានលទ្ធភាពទទួលជ័យជំនះភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ