ទិវាបុណ្យទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញទាក់ទាញភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនកុះករ

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិវាបុណ្យទេសចរណ៍ឆ្នាំនេះ ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីដ៏សម្បូរ បែបដូចជាវេទិកាប្រភពធនធានមនុស្សផ្នែកទេសចរ វៀតណាម មហោស្រព សំនៀងមាសផ្នែកទេសចរទីក្រុង ជំនួបប្រាស្រ័យជាមួយសហគ្រាស Start-up ដោយអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងទេសចរណ៍ ជាដើម។

ក្រោយរយៈពេល៤ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងផុលផុស ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ទិវាបុណ្យទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ២០១៩បានបិទបញ្ចប់នាយប់ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវចំនួន ២៥ហ្មឺននាក់។

        ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិវាបុណ្យទេសចរណ៍ឆ្នាំនេះ ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីដ៏សម្បូរ បែបដូចជាវេទិកាប្រភពធនធានមនុស្សផ្នែកទេសចរវៀតណាម មហោស្រព សំនៀងមាសផ្នែកទេសចរទីក្រុង ជំនួបប្រាស្រ័យជាមួយសហគ្រាស Start-up ដោយអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងទេសចរណ៍ ជាដើម។ គណៈចាត់តាំងបានសហការ ជាមួយសហគ្រាសនានាឧទ្ទេសនាមដល់អតិថិជននូវទួរទេសចរណ៍បញ្ចុះតម្លៃប្រមាណ៧ហ្មឺនទួរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ