ទ្វីបអឺរ៉ុបត្រៀមរៀបចំច្បាប់សំរាប់ការបដិវត្តន៍អំពីrobotពលកម្ម

12 មករា 2017 - 15:41:24

ទវបអរបតរៀមរៀបចចបាបសរាបការបដវតតនអពrobotពលកមម hinh 0
robot​ កំពុងអនុវត្តន៍ការទាក់ទងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅប្រទេសប៊ែលហ្សិក (រូបថត៖AFP/TTXVN)

(VOVworld) - សភាអឺរ៉ុប (EP) កំពុងត្រៀមរៀបចំឲ្យការនាំចេញការកំណត់ជា
ជំហានដំបូងស្ដីអំពីrobotដើម្បីឆ្ពោះទៅការកសាងក្រមច្បាប់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបស្ដីអំពី
វិស័យនេះ។ក្រៅពីបញ្ហាសីលធម៌ ការទទួលខុសត្រូវនិងការគំរាមកំហែងចំពោះ
មនុស្ស សមាជិកសភាអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើការវិភាគអំពីសក្ដានុភាពនៅពេលដំណើរការ
ដោយស្វ័យប្រវត្តិ គ្រប់វិស័យពលកម្ម។ នាពេលកន្លងទៅ សមាជិកសភាអឺរ៉ុបបាន
សំដែងការព្រួយបារម្ភថា ការប្រើប្រាស់ Robot នឹងបង្កឡើងអាក្រក់ទៅលើទីផ្សារ
ការងារធ្វើ។ដោយហេតុនេះ សភាអឺរ៉ុបបានសំណូមពរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប (EC) ត្រូវ
តាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតនូវ ដំណើការអន្តរកម្មការងារធ្វើនាពេលអនាគតដើម្បី
កំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីបរិមាណការងារធ្វើដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបាត់បង់
ទៅនៅពេលប្រើប្រាស់robotនោះ៕

មុខម្ហួបណែមរបស់វៀតណាម

មុខម្ហួបណែមរបស់វៀតណាម

(VOVworld) – កាណាល់ផ្សាយជាតិជាភាសា បរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបាន សំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន ២៥៦ របស់ មិត្ត អ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤៥ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្ត អ្នកស្តាប់ ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនឹង ឆ្លើយសំណួររបស់លោក Yoshikazu Suzuki មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុនមួយរូបដែលបានសរ សេរក្នុងសំបុត្រថា៖ «នាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីនៅវៀតណាម មានមិត្តវ័យក្មេង ជាច្រើននាក់ធ្វើមុខ ម្ហូបអាហារប្រពៃណី របស់វៀតណាមដោយផ្ទាល់ដៃដែរឬទេ?»។

អានបន្ថែម