ទិវាមហាសាគរពិភពលោកថ្ងៃទី ៨ មិថុនា

(VOVWORLD) - ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមហាសាគរពិភពលោក ថ្ងៃទី ៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ បណ្ដាអង្គការនិងបុគ្គលនៅប្រទេសចំនួនជាង ១០០ លើសកលលោកទាំងមូលបាន រៀបចំរាល់សកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីលើកកំពស់ចំណះដឹងនិងធ្វើសកម្មភាពសំដៅ ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថានសមុទ្រ។ 
ទិវាមហាសាគរពិភពលោកថ្ងៃទី ៨ មិថុនា  - ảnh 1 ទិវាមហាសាគរពិភពលោកថ្ងៃទី ៨ មិថុនា 

(VOVWorld) - ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមហាសាគរពិភពលោក ថ្ងៃទី ៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ បណ្ដាអង្គការនិងបុគ្គលនៅប្រទេសចំនួនជាង ១០០ លើសកលលោកទាំងមូលបាន រៀបចំរាល់សកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីលើកកំពស់ចំណះដឹងនិងធ្វើសកម្មភាពសំដៅ ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថានសមុទ្រ។ ប្រធានបទឆ្នាំ២០១៧ គឺ «មហាសាគររបស់ យើង-អនាគតរបស់យើង» ដែលប្រមូលផ្តុំទៅលើការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយស្ថានភាព បំពុលនៅមហាសាគរនានាដោយសំរាមផ្លាស្ទីក។ ប្រទេសជាង ២០ កំពុងគាំទ្រយ៉ាង សកម្មយុទ្ធនាការអន្តរជាតិ «ធ្វើការបោសសំអាតសមុទ្រ»។ រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានរួមវិភាគទានចំនួន ១ លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់យុទ្ធនាការបោសសំអាតសំរាមនីឡុងលើសមុទ្រ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ