ទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧ដោយប្រធាបទ៖សូរសម្លេងពីព្រៃភ្នំ

ទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧ដោយប្រធាបទ៖សូរសម្លេងពីព្រៃភ្នំ - ảnh 1
ទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧ដោយប្រធាបទ៖សូរសម្លេងពីព្រៃភ្នំ

          (VOV)_ទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី
ថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២៣មេសា នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍បណ្ដា​ជនជាតិ​វៀតណាម (ជាយ
ទីក្រុងហាណូយ) ដោយប្រធានបទ៖សូរសម្លេងពីព្រៃភ្នំ។​ប្រធាន​បទនៃទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម​ឆ្នាំនេះរួមចំណែកលើក​សរសើរឧបករណ៍ភ្លេងគ្រប់ប្រភេទ របស់ជន
ជាតិទាំងឡាយ។

          ទិវាវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៧ បានរៀបចំសកម្មភាពសំខាន់
មួយចំនួនដូចជា៖ការតាំងពិព័រណ៌ និងការសម្ដែងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់បណ្ដាជនជាតិ
ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ