ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២២ មេសា

(VOVWORLD) - ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២២ មេសា នៅសួនឧទ្យានឯកភាព ទីក្រុងហាណូយ។ 
ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២២ មេសា - ảnh 1 ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២២ មេសា

(VOVworld) – ទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២២ មេសា នៅសួនឧទ្យានឯកភាព ទីក្រុងហាណូយ។ ខែបោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅអំណរសាទរទិវាសៀវភៅវៀតណាម សប្តាហ៍បោះពុម្ភផ្សាយសៀវភៅ អំណរសទរទិវាសៀវភៅវៀតណាមនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មេសា ដល់ទី ១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨។ ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពអបអរសាទរ ខួបទិវាសៀវភៅឆ្នាំ ២០១៨ ជាពិធីបើកទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ និង ផ្សារណាត់សៀវភៅអបអរសាទរទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ ដែលនឹង រៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ១៨ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨។ ដោយប្រធានបទ «សៀវភៅជាមួយ គ្រួសារ» ផ្សារណាត់សៀវភៅអបអរសាទរទិវាសៀវភៅវៀតណាមលើកទី ៥ នឹង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ទី ២ៗ មេសា ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ