ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញជលផល កសិផលនិងរុក្ខផលរបស់វៀតណាមក្នុង៥ខែកន្លងទៅទទួលបាន១៣,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOVWORLD) -ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម បានអោយដឹងថា៖ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញកសិផល  រុក្ខផល  និងជលផលរបស់វៀតណាម ក្នុងខែឧសភាទទួលបាន២,៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 
ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញជលផល កសិផលនិងរុក្ខផលរបស់វៀតណាមក្នុង៥ខែកន្លងទៅទទួលបាន១៣,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញជលផល កសិផលនិងរុក្ខផលរបស់វៀតណាមក្នុង៥ខែកន្លងទៅទទួលបាន១៣,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 

(VOV)_ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម បានអោយដឹងថា៖ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញកសិផល  រុក្ខផល  និងជលផលរបស់វៀតណាម ក្នុងខែឧសភាទទួលបាន២,៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញក្នុងរយៈពេល៥ខែកន្លងទៅឡើងដល់១៣,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន៩,៥% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៦។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ផ្នែកបន្លែនិងផ្លែឈើបន្តរក្សាបានល្បឿនកំណើនខ្ពស់។ចិនអាមេរិក ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូង ជាទីផ្សារនាំចូលជួរមុខចំនួន៤របស់មុខទំនិញបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់វៀតណាម ក្នុងរយៈពេល ៥ខែកន្លងទៅ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ