ធានាកិច្ចការទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC ដែលចូលរួមសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ២៨ តុលា បន្ទាប់ពីមកដល់ Da Nang ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចការពិនិត្យ សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងពិនិត្យកិច្ចការពិធីការ ធានាសុវត្ថិភា និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកិច្ចការទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាសមាជិក APEC នៅ ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Da Nang ។
ធានាកិច្ចការទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC  ដែលចូលរួមសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ - ảnh 1ធានាកិច្ចការទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដា
ខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC  ដែលចូលរួមសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ 

នាល្ងាចថ្ងៃទី ២៨ តុលា បន្ទាប់ពីមកដល់ Da Nang ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចការពិនិត្យ សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងពិនិត្យកិច្ចការពិធីការ ធានាសុវត្ថិភា និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកិច្ចការទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាសមាជិក APEC នៅ ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Da Nang ។ អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Tran Dai Quang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចការពិធិការ សន្តិសុខសម្រាប់សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់មានអត្ថន័យពិសេស។ លោកបានស្នើឲ្យអនុគណៈកម្មាការសន្តិសុខ សុខាភិបាល និងកងកម្លាំងទាក់ទិននានាបន្តសម្រេចរួចរាល់រាល់ផែនការការពារ សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ និងដោះស្រាយរាល់ស្ថានការណ៍អាចដែលកើតមានឡើង ហើយធានាយ៉ាងដាច់ខាតសន្តិសុន សុវត្ថិភាពសម្រាប់ សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ