ធនាគារពិភពលោកប្រកាសការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ធនាគារពិភពលោក (WB) បានរក្សាការព្យាករដដែលចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពបង្កើនល្បឿនក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម។ 
ធនាគារពិភពលោកប្រកាសការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក - ảnh 1ធនាគារពិភពលោកប្រកាសការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក 

នាថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ធនាគារពិភពលោក (WB) បានរក្សាការព្យាករដដែលចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពបង្កើនល្បឿនក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម។ យោងតាមការព្យាករណ៍ថ្មីបំផុតរបស់ WB បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក  (GDP) របស់សកលលោកទាំងមូល នឹងកើនឡើង ២,៧% ក្នុងឆ្នាំនេះ និងរំពឹងថានឹងទទួលបាន ២,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ គឺខ្ពស់ជាង បើប្រៀបនឹងកំរិត ២,៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ ក្នុងបិរិយាកាស  Brexit ដែលកំពុងជះ ឥទ្ធិពលលើខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះ ធនាគារពិភពលោកបានប្រមានថាភាពអស្ថិរភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ