ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបន្តវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅវៀតណាម

ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបន្តវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅវៀតណាម - ảnh 1
ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបន្តវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅវៀតណាម

​(VOV)_​​នាថ្ងៃទី៨មិនា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ទ្វីបអាស៊ី ប្រចាំនៅវៀតណាម​ បាន​រៀប
ចំសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍សំខាន់ៗដែលទើប​នឹងបានប្រ
កាស ដោយប្រធានបទ៖ បំពេញតម្រូវការអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅ​ទ្វីបអាស៊ី ក៏ដូច
ជាការជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅវៀតណាម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ 
លោក Bambang Susantono នាយករងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) បានអោយដឹង
ថា៖ របាយការណ៍ថ្មីដែលបាន ADB ប្រកាសនាពេល​ថ្មីៗ​នេះ បានប្រមូលផ្តុំទៅលើតម្រូវ
ការអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យ​គមនាគមន៍ ថាមពល ទូរគមនាគមន៍ ផ្គត់ផ្គង់
ទឹកនិងអនាម័យ។ នេះជាវិស័យ​គន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រី
ក្រ។ លោក៏បានក្រើនរំលឹក​គោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍ទ្វីបអាស៊ី ​ដែលក្នុងនោះមានវៀតណាម អាចកាត់បន្ថយគំលាត ក្នុងការវិនិ
យោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ