ធានាល្បឿនអនុវត្តគំរោងការណ៍សំអាតជាតិគីមីពុល Dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang

ធានាល្បឿនអនុវត្តគំរោងការណ៍សំអាតជាតិគីមីពុល Dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang - ảnh 1
ធានាល្បឿនអនុវត្តគំរោងការណ៍សំអាតជាតិគីមីពុល Dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៨មករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាម លោក ​Ngo 
Xuan Lich បានទៅត្រួតពិនិត្យដំណើការនៅការដ្ឋាន៖គំរោងការណ៍សំអាត​ជាតិគីមីពុល
 Dioxinនៅព្រលានយន្តហោះ Da Nang និងជួបធ្វើការជាមួយ​ស្ថាប័ន​មានសមត្ថកិច្ច
នានាអំពីដំណើការអនុវត្តគំរោងការណ៍។

          គំរោងការណ៍នេះដោយស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិក និងកងទ័ពជើង
អាកាស ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមរួមសហការអនុវត្ត។ គោលដៅរបស់​គំរោង
ការណ៍គឺសំអាតផ្ទៃដី ៩ហ្មឺន m3 និង ភក់ដែលត្រូវ​បំពុលដោយជាតិគីមីពុល Dioxin
តាមបទដ្ឋាន ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំណត់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ