ធានាសិទ្ធិមានផ្ទះនៅសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មអចលនវត្ថុរបស់ប្រជាជន


ធានាសិទ្ធិមានផ្ទះនៅសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មអចលនវត្ថុរបស់ប្រជាជន - ảnh 1
ធានាសិទ្ធិមានផ្ទះនៅសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មអចលនវត្ថុរបស់ប្រជាជន (Image: VOV)

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ វិច្ឆិកា នៅសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភា​វៀតណាម
នីតិកាលទី ១៣ សមាជិកសមាជិកាសភាបានសប្ចានុម័តលើច្បាប់ស្តីពីផ្ទះ នៅ
(ធ្វើវិសោធនកម្ម) និងច្បាប់ស្តីពីអចលនវត្ថុ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានអំពីច្បាប់ទាំង ២ ពោលខាងលើ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សំណងវៀតណាម លោក Trinh Dinh Dung បានឲ្យដឹងថា៖

“បណ្ដាច្បាប់នេះឆ្លើយតបនឹងគោលការណ៍សំខាន់គឺការអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុនិងផ្ទះ​ នៅត្រូវតាមការរៀបចំផែនការ ព្រមទាំង លើកកំពស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការ គ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈឹមនិងតំបន់។ ច្បាប់ស្តីពីផ្ទះនៅមានទស្សនៈច្បាស់លាស់ថា៖ មិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទះនៅពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង ផ្ទះនៅសង្គម ទៀងផង។ ការបង្កើតច្បាប់ផ្ទះនៅគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅប្រជាជនម្នាក់មាន
ផ្ទះ នៅនិងការអនុវត្តសិទ្ធិអំពីផ្ទះស្នាក់នៅរបស់ប្រជាជនជាជំហានៗដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បានកំណត់៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ