ធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

(VOVworld)- ធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
សង្គម។ នេះជាគោលដៅនៃគំរោងច្បាប់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន ដែលបានថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយអះអាង ពេលដែលអធិប្បាយរបាយការណ៍ស្តីអំពី គំរោងច្បាប់សុវត្ថិភាពព័ត៌មានចំពោះមុខរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី៤មិថុនា។ របាយ ការណ៍បានលើកច្បាស់ថា ច្បាប់នេះ បានរួមចំណែកការពារសិទ្ធិនិងផលប្រ យោគស្របច្បាប់របស់អង្គការ បុគ្គល ដែលចូលរួមសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មាន
ជម្រុញការងារឃ្លាំមើល បង្ការនិងប្រឆាំងគ្រោះអាសន្នបាត់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
និង ធានាដោយប្រសិទ្ធិភាពការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះ។

ធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី​១៣

        ក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី៤មិថុនានេះ សមាជិក សមាជិការសភា ក៏បានពិភាគ្សាអំពី
ការ ផ្តើមគំនិត កសាងគំរោងការព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Long Thanh ។ គំរោង នេះមានទុនវិនិយោគសរុបគឺ១៥,៨ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងនោះសម្រាប់ដំណាក់ កាលទី១គឺ៥,២ពាន់លានដុល្លារ។ សមាជិកសមាជិការសភា បានស្នើឲ្យស្ថាប័ន
ទាក់ទិននានា រៀបចំគំរោងផែនការអនុវត្ត និងប្រើប្រាស់ប្រភពទុនឲ្យមាន​ប្រសិទ្អ
ភាពផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ