ធ្វើ​អាជិវកម្ម​សក្ដានុភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិកចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងលក្ខណះធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ

ធ្វើ​អាជិវកម្ម​សក្ដានុភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិកចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងលក្ខណះធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ - ảnh 1
ធ្វើ​អាជិវកម្ម​សក្ដានុភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិកចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្ម ក្នុងលក្ខណះធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ(http://www.saga.vn)

 

នាយកដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិក និងបច្ចេកវិទ្យាសាព័តមាន ចំណុះ​ក្រសួង​ឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម ទើប​នឹងបានសហ​ការជាមួយ​មន្ទី​ឧស្សហ-ពាណិជ្ជកម្មខេត្ត Phu Yen បានរៀបចំសិក្ខាសាលា៖ ធ្វើ​អាជិវកម្ម​សក្ដានុភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិកចំពោះអង្គភាព
អាជីវកម្ម  ក្នុងលក្ខណះធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ បណ្ដាដំណាងបានវាយតំ
លៃថា  នាបច្ចុបន្ន  វៀតណាមមានសក្ដានុពលជាច្រើន ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអេឡិកត្រូនិក។ ប៉ុន្តែការអនុវត្តសារព័តមានអេលិកត្រូនិកនាបច្ចុប្បន្ន កំពុងជួបការលំបាកសាកល្បងជាច្រើន 
គឺ ប្រព័ន្ធចែកចាយមិនទាន់មានកំលាំងគ្រប់គ្រាន់ និង​មិនទាន់ជំនាញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ  បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មក៏មិនទាន់បង្កើត​បានទំនុកទុកចិត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញ Internet។ ​លោក​ Nguyen​ The Quang អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិក ​និង​បច្ចេក​វិទ្យាសារព័តមាន នៃក្រសួងឧស្សាហ -ពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឹងថា៖

          “យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខគេហទំព័រអេឡិកត្រូនិកជាតិ vncharm ។ទន្ទឹមនឹង​នោះ​ លើកកំពស់ផ្នែក ekip។ នេះគឺជាកម្មវិធីថ្មី ដ៏ងាយស្រួល​ចំពោះបណ្ដា​អង្គភាព​អាជីវកម្ម។ អង្គភាពអាជីវកម្មអាចបើកស្តង់ទំនិញ ឬ បើក website ដោយឥតគិតថ្លៃ ​​”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ