នាដើមសប្តាហ៌ខាងមុខសមាជិករដ្ឋាភិបាល៤រូបនឹងឆ្លើយការសួរដេញដោលនៅរដ្ឋសភា

(VOVworld)-បញ្ជីឈ្មោះសមាជិករដ្ឋាភិបាលឆ្លើយការសួរដេញដោលបានប្រ​កាស
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤វិច្ឆិកា​រួមមាន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Nguyen Thai Binh រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទលោក Cao Duc Phat រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ លោក Nguyen Bac Son និងប្រធានតុលាការកំពូល
លោក Truong Hoa Binh។ សម័យសួរដេញដោលនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី ៦រដ្ឋសភា
វៀតណាមនីតិកាលទី១៣ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈ៣ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ១៩ដល់ថ្ងៃ
ទី២១វិច្ឆិកា។

នាដើមសប្តាហ៌ខាងមុខសមាជិករដ្ឋាភិបាល៤រូបនឹងឆ្លើយការសួរដេញដោលនៅរដ្ឋសភា - ảnh 1
ប្រធានខុទ្ធកាល័យរដ្ឋសភាលោក Nguyen Hanh Phuc

        ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះសួរដេញដោលនេះ ប្រធានខុទ្ធកាល័យរដ្ឋសភាលោក
Nguyen Hanh Phuc ឲ្យដឹងថា៖

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ