និទាឃៈរដូវដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ជនវៀតណាមនៅតៃវ៉ាន់(ចិន)

និទាឃៈរដូវដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ជនវៀតណាមនៅតៃវ៉ាន់(ចិន)	 - ảnh 1
សម្តែងសិល្បៈ

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៧មករា សមាគមអាណិកជនវៀតណាមនៅតៃវ៉ាន់ (ចិន) បាន
 រៀបចំកម្មវិធីបុណ្យតេតសហគមន៍អំណរនិទាឃៈរដូវស្រុកកំណើតនៅ Taoyuan
តៃវ៉ាន់ (ចិន)។ មុននោះ នាយប់ថ្ងៃទី៦មករា នៅ តៃប៉ិ តៃវ៉ាន់ (ចិន) ការិយាល័យ
សេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វៀតណាមនៅតៃប៉ិ បានរៀបចំកម្មវិធីនិទាឃៈរដូវដោយក្រីស្រ
ឡាញ់។ លោក Tran Duy Hai ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វៀតណាមនៅ
តៃប៉ិ (ចិន)បានឲ្យដឹងថា៖

“ឆ្នាំនេះ យើងខ្ញុំបានរួមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជនវៀតណាមអញ្ជើញ
 ក្រុមសិល្បៈរបស់មហោស្រពយុវជនវៀតណាមមកទីនេះសម្តែងបម្រើជនរួមជាតិ។
សមាសភាពចូលរួមក៏សម្បូរដែរ។ នាប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗ គឺប្រមូលផ្តុំនៅភាគខាងជើង
 ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ បងប្អូនមាមីងមកពីគ្រប់ទិសទីរបស់តៃវ៉ាន់(ចិន)ផងដែរ រួមទាំងបណ្តា
ខេត្តនៅភាគខាងត្បូងផង”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ