នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ អញ្ជើញចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពក្នុងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា លោក Justin Trudeau បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ តាមសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ អញ្ជើញចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពក្នុងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC  - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ
អញ្ជើញចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពក្នុងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC  

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា លោក Justin Trudeau បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ តាមសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc។ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា លោក Justin Trudeau បានចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ អញ្ជើញទៅ Da Nang ចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ