នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបធ្វើការជាមួយបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីដោះស្រាយការជំពាក់ជំពិនរបស់សហគ្រាស

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១៧ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីសន្និសីទ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហគ្រាស នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc និងបណ្ដាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានជួបធ្វើការជាមួយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីដោះស្រាយនិងទទួលយកមតិ ពីសហគ្រាស
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបធ្វើការជាមួយបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីដោះស្រាយការជំពាក់ជំពិនរបស់សហគ្រាស  - ảnh 1

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីដោះស្រាយការជំពាក់ជំពិនរបស់សហគ្រាស

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១៧ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីសន្និសីទ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហគ្រាស នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc និងបណ្ដាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានជួបធ្វើការជាមួយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីដោះស្រាយនិងទទួលយកមតិ ពីសហគ្រាស។ ថ្លែងមតិនទៅនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានវាយតំលៃខ្ពស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគបានរៀបចំគំរោងផែនការសារាចរចំពោះសហគ្រាស និងបញ្ជាណែនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នផ្តល់មតិដើម្បីដោះស្រាយការជំពាកជំពិននានាសំរាប់សហគ្រាសផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ