នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

(VOVworld)-ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
 លោក Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shizo Abe
 និង លោកជំទាវបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមចាប់ពី
ថ្ងៃទី ១៦ដល់ថ្ងៃទី១៧ខែមករាឆ្នាំ២០១៧។ ដំណើរទស្សនកិច្ចវៀតណាមលើក
នេះរបស់ លោក Shizo Abe គឺសម្តែងនូវការគោរពចំពោះទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធ
សាស្ត្រយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ បានអះ
អាងថា វៀតណាម ចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូសំខាន់និងយូរអង្វែង។ ភាគីទាំងពីរមាន
បំណងបង្កើនទំនុកទុក ចិត្តនយោបាយនិងជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់
វិស័យ ក្នុងនោះ មានកិច្ច សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិ
យោគ បណ្តុះបណ្តាលប្រភព ធនធានមនុស្ស ទប់ទល់ជាមួយបម្រែបម្រួលអា
កាសធាតុនិងសន្តិសុខការពារជាតិ ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ