នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម

          (VOV)_នៅក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Pereric Hogberg ​នា
រសៀលថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បាន​អះអាង
ថា៖ វៀតណាម​ចងចាំ  និងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះការជួយឧត្ថម្ភពី​រដ្ឋាភិបាល​និងប្រ
ជាជន ស៊ុយអែតដែលបានលៃទុកសំរាប់វៀតណាម ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។សំណង់
ជាច្រើនដែលស៊ុយអែតជួយឧបត្ថម្ភកសាងបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបសំរាប់ទំនាក់ទំ
នងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរ។ នាយ​ករដ្ឋមន្ត្រីមានគោល
បំណងថា៖ ក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួន ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Pereric Hogberg នឹងរួមចំ
ណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម​ និងស៊ុយអែត។គ្រប់ក្រ
សួង និងស្ថាប័នវៀតណាមនឹងសកម្មសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដើម្បី
ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងកំរិតថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ