នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងជួបធ្វើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានចារកិច្ចនៃក្រសួងការពារប្រទេស

នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងជួបធ្វើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានចារកិច្ចនៃក្រសួងការពារប្រទេស - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបក្សទ័ពមជ្ឈឹម បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានចារកិច្ចនៃក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម។

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែមករា នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc
សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបក្សទ័ពមជ្ឈឹម បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខ
 ទុក្ខនិងត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមខ្លួនជាស្រេច របស់អគ្គនាយកដ្ឋានចារកិច្ចនៃក្រ
សួងការពារ ប្រទេសវៀតណាម។​ក្នុងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយនាយទាហាន
 កម្មាភិបាល នៅទីនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc បានលើកត្រដែតរាល់ឧបស័គ្គ
និងការសាក ល្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិនាពេលខាងមុខ។​ឈរលើមូល
ដ្ឋាននោះ នា យករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានស្នើឲ្យផ្នែកចារកិច្ចការពារ
ប្រទេសវៀត ណាម គប្បីម្ចាស់ការ សកម្មកសាងផែនការ ភារកិច្ចដោយក្តាប់ជាប់នូវ
ស្ថានភាព ជាក់ស្តែង រួមចំណែកសកម្មថែមទៀតទៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋ
កិច្ចសង្គមនិងការពារមាតុប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ