នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិថៃ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិថៃ។ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានទទួលជួបសន្ទនា ជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិថៃ។ (vietnamplus.vn)        VOV-នារសៀលថ្ងៃទី៥សីហានៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម
លោក Nguyen Tan Dung បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយលោក Panthep Klanarongran ប្រធានគណៈកម្មាធិការបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិថៃដែលកំពុងបំពេញ
ទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានអះអាង
ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងនោះ
មានប្រទេសអាស៊ានក្នុងវិស័យនេះ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានស្នើរ
ភាគីទាំងពីរអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលបានក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍
ព័ត៌មានសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលតាមរយៈនោះ
រួមចំណែកជាក់ស្ដែងទៅក្នុងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ