នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីប្រកាសលាលែងពីដំណែង


នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីប្រកាសលាលែងពីដំណែង  - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីប្រកាសលាលែងពីដំណែង (VNA)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៣ វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារី លោក Boyko Borisov
 បានប្រកាសលាលែងពីដំណែងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយលទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់
អ្នកបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវង់ទី ២ ដែលបានសរ
ឲ្យ ឃើញថា៖ បេក្ខជនគណៈបក្សសង្គម លោក  Rumen Radev ដណ្តើមបានជ័យ
 ជំនះលើអតីតប្រធានរដ្ឋសភាប៊ុលហ្គារី លោកស្រី Tsetska Tsacheva។ នាយក
រដ្ឋមន្ត្រី Boyko Borisov បានឲ្យដឹងថា៖ លោកនឹងដាកពាក្យលាលែងពី ដំណែង
នាថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា ឬ ថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា ព្រមទាំង អះអាងថា៖ លទ្ធផលនៃ ការស្ទង់
មតិពោលខាលើបានសរឲ្យឃើញថា៖ សម្ព័ន្ធភាពកាន់ អំណាចលែងរក្សាបរបប
ភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាទៀតហើយ។ ដោយមានសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោក
 Boyko Borisov លទ្ធភាពភាគច្រើន ការបោះឆ្នោតប្រធា នាធិបតីមុនកាល
កំណត់នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាដើមឆ្នាំ ២០១៧ នៅប៊ុលហ្គារី ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ