នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dupont


នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dupont - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dupont (Image: nguyentandung.org)

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
លោក Nguyen Tan Dung បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធាននិងជាអគ្គនាយិការ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនកសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាម្ហូបអាហារ Dupont របស់អាមេរិក
លោកស្រី Ellen Kullman ដែលកំពុងមានដំណើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung ស្វាគមលទ្ធផលនៃជំនួបធ្វើការក៏ដូចជា
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រសួង កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមជាមួយ
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dupont  លើវិស័យ ផលិតកម្មកសិកម្ម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេប្តូរបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រ ជាដើម។ រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រី Ellen Kullman បាន
អះអាងថា៖ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dupont នឹងបន្ត សហប្រតិបត្តិការជាមួយ
ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម ក៏ដូចជា បណ្ដាដៃគូវៀតណាម
លើវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាម្ហូបអាហារនិងគំរោងការណ៍ កសិកម្មធំៗនៅ
វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ