នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Medvedev ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាន គណៈបក្ស «ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» ជាថ្មីម្តងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Medvedev ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាន គណៈបក្ស «ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» ជាថ្មីម្តងទៀត - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Medvedev ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាន គណៈបក្ស «ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» ជាថ្មីម្តងទៀត (VNA)

(VOVworld) – មហាសន្និបាតគណៈបក្ស «ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» នាថ្ងៃទី ២២
 មករា បានជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Dmitry Medvedev ធ្វើជាប្រធាន
 គណៈបក្សជាថ្មីម្តងទៀត។​ លោក Dmitry Medvedev គឺជាប្រធានគណៈបក្ស
«ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» គិតតាំងពីឆ្នាំ ២០១២ មក។ ត្រូវបានបង្កើតនាឆ្នាំ
២០០១ គណៈបក្ស «ប្រទេសរុស្ស៊ីឯកភាព» កំពុងមានអាសនៈចំនួន ៣៤៣
ក្នុងចំណោម អាសនៈចំនួន ៤៥០ ក្នុងឌុយម៉ាជាតិ (សភាជាន់ទាប) បន្ទាប់
ពីជ័យជំនះត្រចះ ត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ មក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ