នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានិងឡាវ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានិងឡាវ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc

(VOVworld) - ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាសម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុនសែន និងលោកជំទាវនិងនាយក
រដ្ឋមន្រ្តីស.ប.បឡាវលោក Thoonglun Sisoulith នោះ នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀត
ណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ដល់ថ្ងៃ២៥ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ និងទៅ
បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅស.ប.បឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី២៧ មេសា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ