នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំពេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យ Viet Duc

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២២មិថុនា នៅខេត្ត Binh Duong នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងធ្វើការនៅមហា វិទ្យាល័យ Viet Duc។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា៖សាលានឹងរួមចំណែកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំពេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យ Viet Duc - ảnh 1

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំពេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យ Viet Duc

នាថ្ងៃទី២២មិថុនា នៅខេត្ត Binh Duong នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan P huc បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យ Viet Duc។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា៖សាលានឹងរួមចំណែកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម បណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សសំរាប់ដំណាក់កាលបដិវត្តន៍៤,0នាបច្ចុប្បន្ន។ 

            ក៏ក្នុងថ្ងៃដដែល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយចំពោះលោកស្រី Le Thi Nao អាយុ៩៤ឆ្នាំ ជាអតីតយុទ្ធជននៅខេត្ត Binh Duong ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ