នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១២កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅបំពេញការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ និងអញ្ជើញទៅត្រួត្យពិនិត្យគំរោងការណ៍ទីក្រុងមហាវិទ្យា ល័យ  Hoa Lac។នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអះអាងថា៖
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី១២កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅបំពេញការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ និងអញ្ជើញទៅត្រួត្យពិនិត្យគំរោងការណ៍ទីក្រុងមហាវិទ្យា ល័យ  Hoa Lac។នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអះអាងថា៖ រដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនចំពោះ មហាវិទ្យាល័យជួរមុខក្នុងតំបន់ ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងនោះមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  បំរើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវ៖

          “ ត្រូវរៀបចំគំរោងផែនការទីក្រុងមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញ ដែលក្នុងនោះមានសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ  ប្រមូលផ្តុំទុនរបស់រដ្ឋចំពោះការងារឈូសឆាយដីធ្លី។ក្នុងនោះមានយន្តការអភិវឌ្ឍន៍សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ   យន្តការស្ដីអំពីការឈូសឆាយដីធ្លី ទុនវិនិយោគ យន្តការម្ចាសការសំរាប់មហាវិទ្យាល័យសមាជិកចំពោះសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ