នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ស្នើឲ្យអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម និងជំរុញការនាំចេញ

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ទើបនឹងចេញសារចរស្ដីពីភារកិច្ច និងដោះណោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន ដើម្បីជំរុញការនាំចេញ។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ស្នើឲ្យអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម និងជំរុញការនាំចេញ - ảnh 1 ការនាំចេញទំនិញ

ដូច្នេះ ដើម្បីជំរុញកំណើននាំចេញដោយចីរភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួមជាមួយការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយនៃយុទ្ធសាស្រ្តនាំចេញ នាំចូលទំនិញដំណាក់កាល ២០១១ -២០២២ តម្រង់ទិសដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០ នោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននានាគប្បីធ្វើកំណែទម្រង់របៀបរបប សាមញ្ញបនីយកម្មបែបបទរដ្ឋបាល កាត់បន្ថយចំណាយ ចំពោះការនាំចេញ។ ក្រសួង និងស្ថាប័ននានាចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឡើងវិញជាបន្ទាន់នូវបទប្បញ្ញត្តិលផិតកម្ម និងការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមបម្រើផលិតកម្ម ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពផលិតកម្មរបស់សហគ្រាស។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ស្នើឲ្យបង្កើនការចរចា ធ្វើសមាហរណកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារនិងដោះស្រាយឧបសគ្គដើម្បីជ្រៀតចូលទីផ្សារថ្មី។ បង្កើនការពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម និងកសាងពាណិជ្ជសញ្ញា។ ក្រៅពីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធសមាគមផែ្នកទំនិញគប្បីជំរុញខ្លាំងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដល់សមាជិក ដើម្បីម្ចាស់ការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៅពេលទីផ្សារមានបម្រែបម្រូលផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ