នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីបង្កើតខេត្ត Binh Phuoc

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីបង្កើតខេត្ត Binh Phuoc - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីបង្កើតខេត្ត Binh Phuoc

(VOV)_ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២មករាឆ្នាំ២០១៧ នៅទីរួមខេត្ត ​Dong
Xoai ខេត្ត Binh Phuoc (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអោយដឹងថា៖​ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៧ Binh
 Phuoc ជាតំងបន់មួយមានប្រាក់ចំណូលទាប ស្មើ​នឹង​ពាក់កណ្ដាលប្រាក់ចំណូល
មធ្យមក្នុងទូទាំងប្រទេស។ ប៉ុ​ន្តែក្រោយរយពេល​២០ឆ្នាំ ​កសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ GDP
 មធ្យមរបស់មនុស្សម្នាក់ របស់ខេត្ត បានកើន៨​ដង ​ខ្ពស់​ជាង​កំរិតមធ្យមរបស់ប្រ
ទេស ការប្រមូលប្រាក់ថវិការដ្ឋកើន២៤ដង។ ​ស្ដីអំពី​ទិស​ដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ Binh
Phuoc នាពេលខាងមុខនេះ​ នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​បានចាត់ទុកថា៖ ខេត្តត្រូវខំប្រឹងប្រែង
ក្លាយទៅជាខេត្តឈានទៅមុខ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងសម្បូរធូធារក្នុងតំបន់ប៉េក
ខាងកើតភូមិភាគខាងត្បូងវៀតណាម និង​ទូទាំងប្រទេស។ ក្រៅពីនោះ Binh Phuoc
 ក៏ត្រូវធ្វើអាជីវកម្មនិងពង្រីកឧត្តមភាព​របស់​ខ្លួនអំពីភូមិសាស្ត្រ ជាស្ពានតភ្ជាប់
ជាមួយតំបន់ Tay Nguyen និងកម្ពុជា​ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ