នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

(VOV)_ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក Klaus
Schwab នាថ្ងៃទី១៧មករា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បាន
​ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ វេទិកាសេដ្ឋ
កិច្ចពិភពលោក នៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១មករាឆ្នាំ
២០១៧។ ដោយប្រធានបទ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំម្ចាស់ការ និងមានការទទួលខុសត្រូវ វេទិកា
នេះគ្រោងនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចំនួន៣០០ ស្ដីអំពីបញ្ហាលើកកំពស់សមត្ថភាព
អភិបាលកិច្ចសកល ទប់ទល់នឹងបញ្ហាអស្ថិរភាពនិងវិបត្តិ កែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមកិច្ច។

          អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទលើកនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc
នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយសារលិខិតស្ដីអំពីយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ការប្តេជ្ញាចិត្ត
​របស់វៀតណាមអំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសទាំងមូល ម្ចាសការនិងសកម្មធ្វើសមាហរណ
កម្មអន្តរជាតិ។ សន្និសីទនេះក៏ជាឱកាសដើម្បីវៀតណាមផ្សព្វផ្សាយអំពីតួនាទី ថានះ​របស់វៀតណាម ក្នុងថានះជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ APEC ២០១៧សំដៅទាក់ទាញ​ការយក
​ចិត្ត​ទុកដាក់ និងការគាំទ្ររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ចំពោះសកម្មភាព​ឆ្នាំ APEC ​២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ