នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyễn Xuân Phúc ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលី

(VOVWORLD) -លោក Nguyễn Xuân Phúc បានអះអាងថា វៀតណាមមានបំណងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតទំនាក់ទំនងជាមួយអូស្រា្តលីលគ្រប់កាណាល់ ក្នុងនោះមានរដ្ឋសភា ព្រមទាំងស្នើឲ្យព្រឹទ្ធសភា និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលីជំរុញថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននិតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyễn Xuân Phúc ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលី - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyễn Xuân Phúc

ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលី 

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលី នាថ្ងៃទី ១៥ មិនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyễn Xuân Phúc បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាអូស្រា្តលី លោក  Scott Ryan និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលី លោក Tony Smith

នៅទីនេះ លោក Nguyễn Xuân Phúc បានអះអាងថា វៀតណាមមានបំណងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតទំនាក់ទំនងជាមួយអូស្រា្តលីលគ្រប់កាណាល់ ក្នុងនោះមានរដ្ឋសភា ព្រមទាំងស្នើឲ្យព្រឹទ្ធសភា និងសភាជាន់ទាប់អូស្រ្តាលីជំរុញថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននិតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរ។

រីឯខ្លួនវិញ លោក Scott Ryan និងលោកTony Smith អះអាងថា សភាទាំងពីរអូស្ត្រាលីជានិច្ចកាកាលគៃទ្រ និងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ