នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Thuan

(VOVWORLD) -  នារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung បាន អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ របស់ខេត្ត Ninh Thuan ដើម្បីផ្តល់យោបល់ ដោះស្រាយការលំបាកដោយជម្រុញកម្មវិធីនិងគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួន  សំដៅនាំ ខេត្ត Ninh Thuan អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Thuan - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Thuan

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ក៏បានលើកឡើងនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការនិងគោលនយោបាយពិសេស ដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្ត Ninh Thuan ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Thuan គឺត្រូវ ពង្រីកថែមទៀតស្មារតីស្វាហាប់ និងក្តាប់ជាប់ស្ថានភាពជាក់ស្តែងដើម្បីគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ក៏បានក្រើន រំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Thuan នឹងបន្តកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល។   រួមជាមួយនោះ ខេត្ត Ninh Thuan គប្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស យកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសន្ដិសុខសង្គម ជាពិសេសជម្រុញខ្លាំងកិច្ចការកសាងបក្ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ