នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានទទួលជួបសន្ទនាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានទទួលជួបសន្ទនាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម។ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានទទួលជួបសន្ទនាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្ស កុម្មុយនីស្តវៀតណាម។ (vov.vn)        VOV-នារសៀលថ្ងៃទី២៩សីហានៅទីស្តីការខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ Thongsinh Thammavong បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដឹកនាំ​ដោយ​
លោក To Huy Rua លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈឹម​ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅឡាវ។ នៅពិធីនេះ លោក To Huy Rua
បានអះអាងថា វៀតណាមនឹងធ្វើអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តរួមជាមួយភាគីឡាវរក្សា​និងពូនជ្រុំដោយឥតឈប់ឈរឲ្យទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពពិសេសវៀតណាម-
ឡាវ​កាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ រីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក
Thongsinh Thammavong បានអះអាងថា បក្ស​រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវនឹងធ្វើ
អស់ពីកំលាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាពូនជ្រំឲ្យ​ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជា ប្រពៃណីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពពិសេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់
វិស័យឡាវ-វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ