នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១១ មិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានចាប់ផ្តើមការកែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី - ảnh 1 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១១ មិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានចាប់ផ្តើមការកែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ បណ្ដាតំណែង ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរលើកនេះរួមមាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងគមនាគមន៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកតំបន់ Wales ជាដើម។ កាយវិការនេះជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដោះស្រាយបានភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងនោះមានដំណើរការចរចារស្តីអំពីការចាកចេញពីសហភាព អឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit តាមផែនការ។ បញ្ជីរាយនាមនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹង ត្រូវបានប្រកាសនាសប្តាហ៍ខាងមុខ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ