នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជួបមុខជាមួយអ្នកនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ គ្លេសបានឲ្យដឹងថា៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May នឹងសាកសួរសុខ ទុកជាមួយបណ្ដាជនរងគ្រោះដែលនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower ប៉ែកខាងលិចទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបក្សនយោបាយទាំងឡាយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងហេតុនេះ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជួបមុខជាមួយអ្នកនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower - ảnh 1 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជួបមុខជាមួយអ្នកនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ គ្លេសបានឲ្យដឹងថា៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May នឹងសាកសួរសុខ ទុកជាមួយបណ្ដាជនរងគ្រោះដែលនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower ប៉ែកខាងលិចទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបក្សនយោបាយទាំងឡាយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងហេតុនេះ។ នា ថ្ងៃដដែល ព្រះមហាក្សត្រីយានី Elizabeth ទី ២ បានកំណត់ថា៖ «បរិយាកាស សោកស្តាយ» កំពុងគ្របដណ្តបលើទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេស ប៉ុន្តែ អង់គ្លេសកំពុងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកំលាំកាយចិត្តដើម្បីជំនះពុះពារលើផលវិបាកទាំងឡាយនាពេលថ្មៗនេះ។ មុននេះ ព្រះមហាក្សត្រីយានី Elizabeth ទី ២ រួមជាមួយ រាជបុត្រ William បានទៅសាកសួរសុខទុក្ខបណ្ដាអ្នកនៅរស់ក្នុងអគ្គិភ័យអាគារ Grenfell Tower ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ