នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសន្យាបង្កើនថវិការសំរាប់សុខាភិបាល

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានប្រកាសនឹងបង្កើន ចំណាយសំរាប់ការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំឆ្នាំឡើង ២០ ពាន់លានផោនថែមទៀត (ស្មើនឹង ២៦,៥ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក) ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ និងឆ្នាំ ២០២៤ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសន្យាបង្កើនថវិការសំរាប់សុខាភិបាល - ảnh 1 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសន្យាបង្កើនថវិការសំរាប់សុខាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានប្រកាសនឹងបង្កើន ចំណាយសំរាប់ការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំឆ្នាំឡើង ២០ ពាន់លានផោនថែមទៀត (ស្មើនឹង ២៦,៥ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក) ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ និងឆ្នាំ ២០២៤ ពឹងអាស្រ័យទៅលើដោយការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ប្រាក់ដែលមិនមែនជាកញ្ចប់ប្រាក់បរិច្ឆាគសំរាប់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះចាកចេញពីប្លុកនេះឡើយ។ លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលបំណង «រួមវិភាគទានថែមទៀត» សំរាប់ សុខាភិបាលជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ