នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជំទាស់ ICC ស៊ើបអង្គេតអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារតម្រង់ទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជំទាស់ ICC ស៊ើបអង្គេតអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារតម្រង់ទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីន - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជំទាស់ ICC ស៊ើបអង្គេតអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារតម្រង់ទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីន (AFP, vietnamplus.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៧មករា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin
Netayahu បានប្រឆាំងជំទាស់សេចក្តីសំរេចដំណើរការស៊ើបអង្គេតរបស់​តុលាការ
​ព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC) អំពីលិទ្ធភាពកើតមានឡើងឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​តម្រង់ទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីន។ តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខុទ្ទកាល័យ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី
អ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្សាយលើទូរទស្សន៍ថា នាយករដ្ឋមន្ត្រី Netayahu បានសង្កត់
ធ្ងន់ថា​សេចក្តីសំរេចស៊ើបអង្កេតអ៊ីស្រាអែលរបស់ ICC គឺ​មិនសមហេតុសមផល
ដោយសារប្រទេសនេះជានិច្ចកាលគោរពបទដ្ឋានខ្ពស់​បំផុតក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ