នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ៖ ទេសចរណ៍ត្រូវក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់វៀតណាម

12 មករា 2017 - 17:33:48

នាយករដឋមនតរ លោក nguyen xuan phuc ៖ ទេសចរណតរវកលាយទៅជាផនែកសេដឋកចចមខពរញរបសវៀតណាម hinh 0
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១២មករានៅទីក្រុងហាណូយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
 វៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vu Duc Dam បាន
អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបកិច្ចការវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១៦
អនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀត ណាម។
អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan
Phuc បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលដែលផ្នែកទទួលបានក្នុងឆ្នាំ កន្លងទៅ។
លោក Nguyen Xuan Phuc បានចាត់ទុកថា ទោះបីជាសក្កានុភាព​និង ឧត្តមភាព
សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គឺធំធេងណាស់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែកម្លាំងប្រគួតប្រជែងរបស់ វិស័យ
ទេសចរណ៍នៅមានកម្រិតទាបនិងមិនទាន់ក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ
 ក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅឡើយ។​តាមនោះ ដើម្បីទទួលបានគោលដៅនាំផ្នែកទេសចរណ៍
ឲ្យ ក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់វៀតណាមនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក
 Nguyen Xuan Phuc បានចាត់ទុកថា ផ្នែកទេសចរណ៍វៀតណាម ត្រូវឆ្លើយបាន
សំណួរចំនួន៥៖

        “សំណួរទី១គឺ ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភ្ញៀវទេសចរមកដល់វៀតណាម មកដល់
ទី​តាំងទេសចរណ៍កាន់តែច្រើនជាង។ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យស្នាក់
 នៅរយៈពេលវែងជាង។ ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភ្ញៀវទេសចរចាយប្រាក់ច្រើន។ ហើយ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភ្ញៀវទេសចរនឹងរៀបរាបនូវអ្វីៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងដំណើរ
 ទស្សន​កិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយមិត្តភក្តិ។ ហើយសំណួរទី៥គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភ្ញៀវ
ទេសចរអាចវិលត្រឡប់មកវិញឱ្យបានឆាប់បំផុត”។

        នាឆ្នាំ២០១៦ ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាវៀតណាមមានចំនួន១០លាននាក់
 កើន២៦% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម