នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាល្លឺម៉ង់ ហូឡង់និងចូលរួមសន្និសីទ G20

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាល្លឺម៉ង់ ហូឡង់និងចូលរួមសន្និសីទ G20។


ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel និងនាយក រដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ លោកMark Rutte នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវ នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធា រណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងចូលរួមសន្និសីទកំពូល G20 នៅទីក្រុង Hamburg របស់ អាល្លឺម៉ង់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃទី៧កក្កដានិងទៅទស្សនាព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ចាប់ពី ថ្ងៃទី៩ដល់ថ្ងៃទី១១កក្កដាខាងមុខ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ