នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំអំពីប្រធានបទកសាងច្បាប់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំអំពីប្រធានបទកសាងច្បាប់ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំនាញ

(VOVworld)-នារសៀលថ្ងៃទី១១មេសា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិ
 បាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc  រដ្ឋាភិបាលបានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញ
សំដៅផ្តល់មតិទៅក្នុងពង្រាងច្បាប់ជួយឧបត្ថម្ភការរៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តា
 អង្គការឥណទាននិងដោះស្រាយបំណុលខូចនិងវិធានការស្នើធ្វើវិសោធនកម្ម
បំពេញបន្ថែមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រៀបចំផែនការមេ។ បន្ទាប់ពីស្តាប់មតិរបស់
តំណាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc បានចាត់ទុកថា ការបំពេញ
 បទបញ្ញត្តិស្តីពីការរៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាអង្គការឥណទាននិងដោះ
ស្រាយបំណុលខូចគឺចំបាច់ណាស់។ ឈរលើស្មារតីនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានយល់
 ព្រមកសាងពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភា ស្តីពីការដោះស្រាយបំណុល
 ខូចនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិនិត្យមើល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ