នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយសហគ្រាសទទួលបានពាណិជ្ជសញ្ញាថ្នាក់ជាតិ

(VOVWORLD) -  ក្នុងជំនួបនាថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ជាមួយសហគ្រាសទទួលបានពាណិជ្ជសញ្ញាថ្នាក់ជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានលើកឡើងថា ពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិគឺតំណាងឱ្យរូបភាព របស់ប្រទេសជាតិ ដូច្នេះផលិតផល គឺត្រូវបានទីផ្សារអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ ហើយសហគ្រាសនីមួយៗត្រូវកសាងពាណិជ្ជសញ្ញានេះតាមស្មារតីជាតិទាំងមូល។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយសហគ្រាសទទួលបានពាណិជ្ជសញ្ញាថ្នាក់ជាតិ - ảnh 1

ដើម្បីបំពេញល្អនូវប្រកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានចាត់ទុកថា សហគ្រាសនានារួមជាមួយការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជសញ្ញាក្នុងតំបន់ត្រូវតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យបានល្អសិន។ ក្រៅពីផលិតនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ គឺត្រូវមានវិធីសាស្រ្តនៃការបង់និងចែកចាយយ៉ាងងាយស្រួលព្រមទាំងមានតម្លៃសមរម្យបម្រើប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ