នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc៖ Bac Kan ត្រូវជំរុញខ្លាំងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Bac Kan នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជំរុញវិនិយោគខេត្ត Bac Kan ឆ្នាំ២០១៧។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ Bac Kan ជាខេត្តមួយពោពេញទៅដោយប្រពៃណីបដិវត្តន៍ ដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc៖ Bac Kan ត្រូវជំរុញខ្លាំងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc៖ Bac Kan ត្រូវជំរុញខ្លាំងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច 

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Bac Kan នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជំរុញវិនិយោគខេត្ត Bac Kan ឆ្នាំ២០១៧។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ Bac Kan ជាខេត្តមួយពោពេញទៅដោយប្រពៃណីបដិវត្តន៍ ដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។

          “ Bac Kan ជាខេត្តមួយពោពេញទៅដោយប្រពៃណីបដិវត្តន៍ បានជាខេត្តត្រូវខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ ខេត្តត្រូវកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវជាគំរូមួយអំពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ