នាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាណែនាំឲ្យជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រោះទឹកជំនន់

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងចេញលិខិតទួរលេខស្ដីពីការទប់ទល់និងជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រោះទឹកជំនន់។ 

  (VOVworld) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងចេញលិខិតទួរលេខស្ដីពីការទប់ទល់និងជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រោះទឹកជំនន់។ តាមនោះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនានា ជាពិសេសគឺខេត្ត Yen Bai និងខេត្ត Son La ភាគខាងជើងវៀតណាម បន្តចលនាកម្លាំង មធ្យោបាយដើម្បីខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកដែល្រូវបាត់ខ្លួន ហើយម្ចាស់ការជួយប្រជាជនជម្លៀសចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលមានគ្រោះអាសន្នខ្ពស់កើតមានឡើងការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រៀបចំការសាកសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តគ្រួសារដែលរងការបាត់បង់ ជួយសង្គ្រោះជនរងរបួស រៀបចំពិធីបុណ្យសព្វយ៉ាងហ្មត់ចត់សំរាប់អ្នកត្រូវស្លាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ