នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបសន្ទនាប្រធានមូលនិធិវិនិយោគ Harbinger Capital Partnerts

12 មករា 2017 - 17:13:26

នាយករដឋមនរតលោក nguyen xuan phuc ទទលជបសនទនាបរធានមលនធវនយោគ harbinger capital partnerts hinh 0
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc (ខាងស្ដាំ)និងប្រធានមូលនិធិវិនិយោគ Harbinger Capital Partners LLC លោក Philip Falcone

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១២ មករា​នៅជំនួបសន្ទនាជាមួយលោក Philip Falcone
ប្រធានមូលនិធិវិនិយោគ Harbinger Capital Partners LLC របស់អាមេរិក នាយករដ្ឋ
មន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អះអាងថា វៀតណាមយក ចិត្តទុកដាក់
ពិសេសដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកហើយមានគោលបំណង ជំរុញកិច្ចសហ
ប្រតិបតិ្តការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសគឺលើវិស័យពាណិជ្ជ កម្មនិងវិនិយោគ
ព្រមទាំងស្វាគមន៍និងវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពវិនិយោគ របស់មូលនិធិ
Harbinger នៅវៀតណាមនាពេលកន្លងទៅផងដែរ។លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តីបានស្នើ
ឲ្យមូលនិធិ Harbinger បន្តបើកទូលាយការវិនិយោគនៅវៀត ណាម ហើយធ្វើជាស្ពាន
តភ្ជាប់ដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មអាមេរិកបង្កើនថែមទៀតនូវ ការវិនិយោគនៅទីផ្សារ
វៀតណាម តាមនោះធ្វើឲ្យស៊ីជំរៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនង ដៃគូលើគ្រប់វិស័យ
រវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខ៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម