នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅទស្សនារោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅ Ninh Binh

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅទស្សនារោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅ Ninh Binh - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅទស្សនារោងចក្រ
ដំឡើងរថយន្តនៅ Ninh Binh (TTXVN)

(VOV)_នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូល​របស់ខេត្ត
 Ninh Binh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ មេសា នាយក​រដ្ឋមន្រ្តីលោក
Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទៅទស្សនារោងចក្រ​ដំឡើង​រថយន្ត​របស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន
នៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hyundai Thanh Cong  ។ នៅទីនេះ នាយក​រដ្ឋមន្រ្តីបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន
ភាគហ៊ុននៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hyundai Thanh Cong នាពេលខាងមុខនេះ គប្បីបន្ត​ច្បាម
ជាប់​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់វៀតណាម ដែលបានប្រកាស ជ្រើស
រើស​ប្រភេទរថយន្ត​ដែលក្រុមហ៊ុនមានប្រៀបខ្លាំង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា ផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសំខាន់ ឆ្ពោះទៅរក​ផលិតកម្ម​ម៉ាស៊ីន
​រថយន្ត​និងផលិតផលមេកានិចផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែរថយន្តបណ្ណោះទេ។ រួមជា​មួយនោះ
ត្រូវត្រិះរិះដើម្បីអាចនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ាន។ ក្រុម​ហ៊ុនគម្បីបន្តរួម
សហការនិងតភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងទៀត បែង​ចែក​ផលិតកម្ម លើកកម្ពស់
ប្រសិទ្ធភាព ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ