ន័រវេសបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា

(VOVWORLD) - ប្រជាជនន័រវេសនាថ្ងៃទី១០ កញ្ញា ចាប់ផ្ដើមទៅបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងរដ្ឋសភា ដែលលទ្ធផលត្រូវបានព្យកណ៍ថាគឺប្រផិតប្រផើយណាស់ ក្នុង កាលៈទេសៈដែលការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានសរឲ្យឃើញថា អត្រាគាំទ្រ គណៈបក្សអភិរក្សនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោកស្រី Erna Solberg និងគណៈ បក្សឆ្វេងនិយមប្រឆាំងគឺស្ទើរតែស្មើគ្នា។ 
ន័រវេសបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា - ảnh 1 នាយករដ្ឋមន្រ្តីន័រវេសលោកស្រី Erna Solberg (រូបថត៖ tv2.no)

(VOVworld) - ប្រជាជនន័រវេសនាថ្ងៃទី១០ កញ្ញា ចាប់ផ្ដើមទៅបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងរដ្ឋសភា ដែលលទ្ធផលត្រូវបានព្យកណ៍ថាគឺប្រផិតប្រផើយណាស់ ក្នុង កាលៈទេសៈដែលការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានសរឲ្យឃើញថា អត្រាអ្នកគាំទ្រ គណៈបក្សអភិរក្សនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោកស្រី Erna Solberg និងគណៈ បក្សឆ្វេងនិយមប្រឆាំងគឺស្ទើរតែស្មើគ្នា។ ប្រសិនបើដណ្ដើមបានជ័យជំនះក្នុង អាណត្តិ៤ឆ្នាំខាងមុខនៅរដ្ឋសភា គណៈបក្សអភិរក្សនិយមសន្យាកាត់បន្ថយពន្ធ ខណៈដែលគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងស្វែងរកវិធានការដើម្បីបង្កើនពន្ធ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ