នាវាចិនជាច្រើនមានវត្តមាននៅជិតប្រជុំកោះជំលោះជាមួយជប៉ុន

(VOVworld) - កងកម្លាំងការពារឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុន (JCG) ឲ្យដឹងថា នាថ្ងៃទី១០
មេសា បានឃើញនាវាប៉ូលីសសមុទ្រចិនចំនួន៤គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជប៉ុន
នៅជិតប្រជុំកោះជំលោះដែលតូក្យូហៅថា Senkaku ខណៈដែលបេកាំងហៅថា
Diaoyu នៅសមុទ្រ Hoa Tung។នេះជាករណីទី៩ក្នុងឆ្នាំនេះដែលនាវាចិនចូល ក្នុង
តំបន់សមុទ្ររបស់ជប៉ុននៅជិតប្រជុំកោះ Senkaku/Diaoyu៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ