នាវាទេសចរណ៍ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវចំនួនពីរពាន់នាក់មកទស្សនាឈុងសមុទ្រ Nha Trang

នាវាទេសចរណ៍ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវចំនួនពីរពាន់នាក់មកទស្សនាឈុងសមុទ្រ Nha Trang - ảnh 1
នាវាទេសចរណ៍ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវចំនួនពីរពាន់នាក់មកទស្សនាឈុងសមុទ្រ Nha Trang

(VOV)_នាថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា នាវាទេសចរណ៍ Genting Dream របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Dream
Cruises ដែលផ្ទុកភ្ញៀវចំនួនជាងពីរពាន់នាក់ចូលចត់កំពង់ផែ Nha Trang ខេត្ត Khanh
 Hoa (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ដើម្បី​ទស្សនាទីក្រុង។ ​ភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនមានសញ្ជា
តិចិន កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសនៅទ្វីប​អាស៊ីមួយចំនួន។ ក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅទីក្រុង
 Nha Trang ភ្ញៀវទេសចរនិង​នាវិកនឹងចួលរួមទួរទេសចរណ៍ ទៅទស្សនាមណ្ឌលទេសចរណ៍ ​
រមណីដ្ឋានរបស់ទីក្រុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ