នូវ៉ែលហ្សេឡង់ព្រមានអំពីគ្រោះអាសន្នស៊ូណាមីបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដី


នូវ៉ែលហ្សេឡង់ព្រមានអំពីគ្រោះអាសន្នស៊ូណាមីបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដី - ảnh 1
នូវ៉ែលហ្សេឡង់ព្រមានអំពីគ្រោះអាសន្នស៊ូណាមីបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដី (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ វិច្ឆិកា ក្រសួងសេនាជននិងដោះស្រាយស្ថានភាព
ប្រកាសអាសន្ននូវ៉ែលហ្សេឡង់បានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីគ្រោះអាសន្ន
ស៊ូណាមីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីតំបនចុងពូព៌ារដល់ Southland ក្នុងនោះមានរដ្ឋធានី
 Wellington បន្ទាប់ពីការញ្ជួយដីដែលមានកំរិត ៧,៨ Richter ទើបនឹងកើត
មាន ឡើង នាថ្ងៃដដែល។ ស៊ូណាមីអាចមានកំពស់ដល់ ២ ម៉ែត្រនិងអូស
បន្លាយ ក្នុងរយៈពេល ២ ម៉ោង។ នៅតំបន់មួយចំនួន រលកសមុទ្រអាច
មានកំពស់ ពី ៣ ដល់ ៥ ម៉ែត្រ។ ប៉ុន្តែ មជ្ឈមណ្ឌលប្រកាសអាសន្នស៊ូណាមិ
ប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹង ថា៖ ​មិនមានស៊ូណាមីបំផ្លាញតំបន់ហ្វស៊ីហ្វិកទាំងមូលទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ